K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Formy vzdělávání ATTIS.EDU

Nabídka systémového vzdělávání EDU ATTIS vychází z přesvědčení, že organizace veřejné i soukromé  si volí systém vzdělávání svých zaměstnanců jednak podle jejich funkce v organizaci a podle toho, jak vzdělávání přispěje ke zvýšení jejich výkonu. 
Současně by každý zaměstnanec měl převzít svůj díl odpovědnosti za své kompetence a osobní rozvoj a vzdělávat se i v mimopracovní době a nikoli pouze na úkor plnění pracovních úkolů.

 

Řešení EDU ATTIS v oblasti vzdělávání vychází ze tří hlavních principů:

 • Systémové vzdělávací programy - jsou z hlediska obsahu pečlivě sestaveny tak, aby pokrývaly ty nejdůležitější kompetence (způsobilosti) v oblasti rozvoje a řízení firem a organizací. Jednotlivé programy na sebe navazují, doplňují se a vycházejí z jednotné metodiky MbC.

 • Vzdělávací metody - jsou přizpůsobeny požadavku maximálního přínosu pro účastníky a charakteristice obsahu programu. Proto nabízíme podporu samostudia formou e-learingu s různými formami prezenčního vzdělávání i s metodami vzdělávání "při práci":
 
 • E-learning
  je vzdělávací proces podpořený internetem a výpočetní technikou. Tuto metodu využíváme k přenosu a sdílení znalostí - tedy teoretických bloků, které si účastníci kurzů mohou osvojit samostatně bez bezprostřední komunikace s lektorem. Nabízíme také tvorbu zákaznických e-learningových kurzů, které lze s výhodou využití v rámci interního vzdělávání a testování ve firmách a organizacích např. při zaškolování nových pracovníků, při interní rekvalifikaci a podobně.

 • Blended learning
  využívá nástrojů e-learningu k distribuci a ověření znalostí studentů, vždy však počítá s navazující tréninkovou aktivitou s lektorem, během které se ze znalostí stávají dovednosti. Tato forma vzdělávání umožňuje maximum času tréninku ve skupině věnovat výcviku konkrétních dovedností a diskusím o jejich praktické aplikaci. Osvojení klíčových znalostí provádějí účastníci kurzů individuálně před zahájením kurzu. Blended learning umožňuje zvýšit kvalitu trénovaných dovedností při zachování nebo zkrácení času skupinové výuky, současně umožňuje sledovat a hodnotit individuální úroveň znalostí účastníků kurzu.

 • Tréninky
  jsou zaměřeny především na rozvoj dovedností, které jsou během vzdělávacího programu trénovány na modelových situacích. Tato forma vzdělávání je vhodná pro zejména pro rozvoj tzv. měkkých dovedností - ideálně formou blended learningu.

 • Workshop
  je vzdělávací metoda, která kromě vzdělání účastníků poskytuje i reálné výstupy (řešení) pro klienta. Tuto formu vzdělávání využíváme především na "tvrdé" vzdělávací programy, na kterých také v široké míře využívám nástroje řízení výkonnosti ATTIS. Workshop je založen na skupinové práci účastníků, během které je lektorem (facilitátorem) poskytována teoretická podpora nutná k dosažení řešení.
 • Certifkovaní lektoři - abychom mohli garantovat konzistentnost i kontinuitu vzdělávacích programů i jejich úzkou vazbu na dosahování požadovaných výsledků, vyžadujeme, aby naši lektoři dokonale rozuměli nejen "svým" vzdělávacím programům, ale i celému systému - to znamená, aby znali vazby na ostatní vzdělávací programy i na využití nástrojů ATTIS. Lektory systémových kurzů proto interně certifikujeme a ověřujeme jejich znalosti.

 

Od standardní nabídky vzdělávacích programů se EDU ATTIS odlišuje v:

 • Vzdělávání je vždy přizpůsobeno aktuálním cílům a potřebám organizace, které jsou promítnuty do kompetenčních modelů zaměstnanců (viz ATTIS SOLUTION). Proto lze přesně vyhodnocovat přínos vzdělávání k dosahování konkrétních cílů organizace a řídit jeho efektivitu.

 • Všechny kurzy jsou podporovány i formou e-learningu, proto lze vzdělávání organizovat a hodnotit individuálně – není nutné organizovat neefektivní hromadná školení, kdy se všichni učí všechno bez přímé vazby na rychlé uplatnění nových dovedností v praxi.

 • Naprostá většina vzdělávaných témat je podporována také veřejně dostupnými publikacemi jejich autorů. Účastníci proto nejsou odkázáni na heslovité učební materiály, ale naopak, mohou získané poznatky sami individuálně dlouhodobě rozvíjet samostudiem.