K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Online uživatelská školení k SW ATTIS

Jelikož držíme krok s dobou, rozhodli jsme se zavést v naší společnosti novou formu uživatelských školení, školení formou webových seminářů. Vzhledem k tomu, že komunikace při online školeních probíhá oběma směry a tudíž umožňuje plné zapojení účastníků, avšak není podmíněno osobní účastí v konkrétní školící místnosti, přináší výhodu školit se z pohodlí domova či kanceláře a tím pádem větší komfort pro uživatele.

Školení jsou vypsána vždy jako ucelené bloky, které se skládají minimálně ze dvou témat. Jednotlivé školící bloky jsou od listopadu 2016 zpoplatněny, cena je uvedena vždy u příslušného bloku. Před přihlášením na online školení se prosím seznamte s: všeobecnými obchodními a organizačními podmínkami.

Online školení se budou konat každý čtvrtek nebo pátek od 9.30 do 12 hod.

 

Aktuálně vypsané bloky:

 Nové termíny online uživatelských školení k SW ATTIS pro Vás připravujeme na jaro 2018.

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Proběhlo:

Modul MBO - měření výkonnosti společnosti, cena 200,- Kč bez DPH

      Termín 20.4.2017 - Úvod do modulu MBO

 • úvodní seznámení s modulem
 • rozložení modulu
 • názvosloví (složka, ukazatel, metrika, reporting)
 • číselníky modulu MBO
 • provázanost na další moduly

     

      Termín 27.4.2017 - Základy modelování v modulu MBO

 • modelování jednoduchého rozpadu ukazatelů
 • rozšířené funkce modelování
 • atributy objektů ukazatel a metrika
 • typy hodnocení
 • import časového vývoje

 

      Termín 4.5.2017 - Modelování v modulu MBO - dokončení

 • datové zdroje metriky
 • stavy ukazatele
 • generování reportingů (ručně, automaticky)
 • způsoby reportování hodnot
 • zobrazení v osobní stránce
 • uživatelská oprávnění

 

      Termín 11.5.2017 - Otázky a odpovědi
----------------------------------------------------------------------------------

1. blok: Úvod do aplikace ATTIS, cena 150,- bez DPH

Termín 4.11.2016 - Úvodní seznámení s aplikací ATTIS

 • popis aplikace, seznámení s jednotlivými moduly
 • ukázka tenkého a tlustého klienta
 • osobní stránka zaměstnance
 • základní orientace
 • kb.attis.cz
 • možnosti podpory, dokumentace

 

Termín 11.11.2016 - Základy práce s aplikací (tenký a tlustý klient)

 • práce v aplikaci - nabídky, tabulky, diagramy, stromy
 • modelování
 • uživatelské rozložení

 

Termín 15.11.2016 - Otázky a odpovědi

----------------------------------------------------------------------------------

2. blok: Modul BPM - Procesní modelování, cena 200,- bez DPH

Termín 18.11.2016 - Úvod do modulu BPM

 • úvodní seznámení s modulem
 • rozložení modulu
 • názvosloví (procesní role, pracovní pozice, pracovní místo)
 • číselníky modulu BPM
 • provázanost na další moduly 

 

Termín 25.11.2016 - Základy modelování v modulu BPM

 • modelování jednoduchého procesu doplněného o základní atributy
 • rozšířené funkce modelování
 • schvalování procesů
 • práce s diagramem

 

Termín 2.12.2016 - Přehledy modulu BPM

 • zobrazení získaných výstupů v jednotlivých přehledech
 • možnosti rychlých importů
 • úrovně uživatelského přístupu
 • zobrazení výstupů v osobní stránce

 

Termín 6.12.2016 - Otázky a odpovědi

----------------------------------------------------------------------------------

PROBĚHLO - Doplňkové moduly aplikace ATTIS4

 • modul ORG (organizační struktura) - modelování, číselníky, popis objektů, doplňková nastavení, ukázka HTML exportu
 • modul Zdroje (strukturování zdrojů, způsoby uložení, popis atributů, modelování, otevírání zdrojů z tenkého klienta)

 

PROBĚHLO - Základní ovládání v aplikaci ATTIS a Úvod do problematiky MOT modulu

 • práce s tabulkami a stromy
 • používané objekty v modulu MOT, předpoklady pro práci v modulu, uživatelské role, založení karty zaměstnance, tvorba kompetenčního modelu
 
PROBĚHLO - Kompetenční a výkonnostní model, dokončení tvorby kompetenčního modelu
 • výkonnostní model + předpoklady pro tvorbu výkonnostního modelu
 • zplatnění karty zaměstnance
 • způsoby generování hodnocení a orientace v přehledech
 • stavy hodnocení
 
PROBĚHLO - Postup provedení hodnocení kompetencí a výkonnosti
 • sebehodnocení a hodnocení kompetencí a výkonnosti
 • uzavření hodnocení
 • závěrečné dotazy

 

PROBĚHLO - Opakování k modulu MOT
 • shrnutí úvodních třech školení