K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Měkké kurzy

Sada kurzů, které rozvíjejí a prohlubují základní teoretické koncepty MbC a dále se zaměřují především na kompetence (způsobilosti) potřebné k úspěšné komunikaci a spolupráci jak mezi manažerem a podřízeným, tak na horizontální úrovni ve skupinách a týmech. Přitom nezapomínají i na oblast sebe zvládání jednotlivce.

Všechny kurzy tohoto bloku mají metodickou oporu v řadě velmi úspěšných knih autora kurzů Jiřího Plamínka, který tyto kurzy také lektoruje a metodicky vede lektorský tým.

Kurzy jsou k dispozici jak ve formě e-learningu, tak i v kombinované formě tzv. blended-learningu, to znamená navazujících klasických tréninků pro cílený rozvoj získaných znalostí a nácvik jejich použití v praxi.

 

M1 Vedení lidí a volba manažerského stylu

Náplň kurzu:

 • Osobní vůdcovství - leadership
 • Souvislostní a strategické myšlení
 • Realizace, důslednost, pružnost, samostatnost

Kurz je určen pro manažery všech úrovní a pro vedoucí projektových a procesních týmů. V kurzu se účastníci naučí správně klasifikovat typy lidských zdrojů  - schopnosti, vlastnosti a postoje – a pochopí, jak je využívat a rozvíjet.
Naučí se jednoduchým způsobem diagnostikovat lidské zdroje svých podřízených a kolegů a seznámí se s jednoduchou strategií jejich rozvoje.
Seznámí se s koncepcí budování firemní struktury a získané poznatky promítnout do volby a uplatnění manažerského stylu, který je adekvátní pro konkrétní úkoly, řízené lidi a aktuální situace.

M2 Zadávání úloh a hodnocení lidí

Náplň kurzu:

 • Vedení a řízení jednotlivců

Kurz je určen pro manažery všech úrovní a pro vedoucí projektových a procesních týmů.  Je zaměřen na důležité prvky základní úlohy manažera  - zadávání a hodnocení úloh.  Seznamuje s tím, jak rozhodnout, zda úlohu vykonat nebo delegovat. Ukazuje správný způsob zadávání úloh včetně principů „smart“ zadání a základních prvků motivace.
Dále se účastníci seznámí se správným hodnocením úloh včetně techniky vedení hodnotícího rozhovoru, který v kurzu představen formou jednoduchých příkladů.

M3 Manažerská komunikace

Náplň kurzu:

 • Jednání a lidmi a komunikace
 • Rozpoznávání a tematizace problémů
 • Souvislostní a strategické myšlení

Kurz je určen nejen pro manažery všech úrovní, ale také pro všechny, kdo chtějí pochopit a prakticky využít principy úspěšné komunikace. Kurz představuje základní principy komunikace, ukazuje složky předávaného sdělení, věnuje se vztahové a obsahové složce sdělení.
Představuje transakční analýzu a učí správně využívat stavy rodič – dítě – dospělý. Učí účastníky rozpoznat nejrozšířenější manipulační techniky a osvojit si základní předpoklady a návyky kvalitní komunikace.
Dále se věnuje prezentaci a technice vedení dialogu.

M4 Vedení porad  

Náplň kurzu:

 • Vedení porad a skupinových diskusí
 • Třídění a hodnocení, výběr priorit
 • Sdělování, prezentace
 • Rozhodování

Kurz je určen pro manažery všech úrovní a pro vedoucí projektových, procesních a řešitelských týmů.  Účastníci se naučí rozlišovat a správně využívat typy porad podle témat a způsobu řízení diskuse.
Kurz seznamuje účastníky se strukturou a dynamikou porady, učí rozpoznávat a využívat krize. Ukazuje správný způsob vedení porady v závislosti na účelu porady.
Účastníci poznají role na poradách, podrobněji se seznámí s rolí facilitátora. Dále se kurz podrobně věnuje všem důležitým aspektům pro přípravu a organizaci porad. 
 

M5 Motivace lidí  

Náplň kurzu:

 • Vedení a řízení jednotlivců
 • Plnění úloh a loajalita

Kurz je určen pro manažery všech úrovní. Účastníci se seznámí se základními pojmy v oblasti motivace a stimulace, naučí se využívat „zlaté pravidlo motivace“ a další klíčové principy motivace. Kurz dále učí identifikovat vliv osobnosti, prostředí a okamžité situace na motivaci.
Podstatná část kurzu je věnována osobnostním motivačním typům. Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní motivační typy podle projevů chování, poznají, jaký typ úloh pro různé lidi volit a jak je správně motivujícím způsobem formulovat.

M6 Mezilidské vztahy a týmová spolupráce  

Náplň kurzu:

 • Vedení a řízení skupin
 • Využívání spolupráce a synergie
 • Využívání soutěžení a konfliktů

Kurz je určen pro manažery všech úrovní a pro vedoucí projektových, procesních a řešitelských týmů, ale také pro všechny členy týmů a skupin, které chtějí zlepšit svoji efektivitu a vnitřní vztahy.
Účastníci se naučí rozpoznat a správně ovlivňovat základní typy vztahového chování – spolupráci, soutěž, přizpůsobení a destrukci.  Pochopí, v jakých situacích jednotlivé typy vztahového chování využívat a jak stimulovat lidi ve skupině, aby se požadovaným způsobem skutečně chovali.
Kurz se dále věnuje principům budování úspěšného týmu – týmovým rolím, dynamice vývoje týmu i vhodnému manažerskému stylu pro řízení týmu. 

M7 Vyjednávání  

Náplň kurzu:

 • Analýza postojů a zájmů
 • Volba úspěšného vyjednávacího stylu
 • Uzavírání dohod a BATNA

Kurz je určen pro široké spektrum účastníků, kteří ke své práci potřebují úspěšně vyjednávat. Účastníci se naučí pracovat s batnou (zkratka z termínu „best alternative to a negotiated agreement“), identifikovat vyjednávací prostor, rozpoznávat a správně využívat různé vyjednávací styly. 
Kurz je dále zaměřen na přípravu vyjednávání  - analýzu zájmu analýzu vlivu a na správnou volbu strategií a taktik vyjednávání. Vysvětluje postup vyjednávání od sociální konverzace přes společné zájmy k zájmům konfliktním a k uzavření dohody.

M8 Zvládání konfliktů  

Náplň kurzu:

 • Rozpoznání problému a konfliktu
 • Depersonifikace
 • Volba a využití vhodné metody řešení konfliktu

Kurz je určen pro široké spektrum účastníků, kteří ke své práci potřebují úspěšně zvládat konflikty.  Účastníci se naučí vnímat význam konfliktu pro rozvoj systémů a jeho vliv na rovnováhu a stabilitu systému.
V rámci kurzu pak budou seznámeni se základními principy řešení interpersonálních konfliktů a s metodami, které lze při řešení konfliktu využit s ohledem na míru kontroly nad procesem jednání a nad dosaženým výsledkem.
Kurz se dále věnuje vývojovým fázím konfliktu a doporučuje odpovídající nástroje pro jednotlivé fáze.
V závěrečné části se kurz věnuje zvládání konfliktních lidí.

M9 Sebepoznání, sebeřízení a zvládání stresu  

Náplň kurzu:

 • Sebepoznání a sebeakceptace
 • Řízení priorit

Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí lépe porozumět sami sobě a na základě tohoto poznání lépe zvládat svůj vlastní rozvoj a zvyšovat svoji odolnost vůči stresu. Účastníci se seznámí s kořeny svých návyků a vzorců chování. Naučí se pochopit, co na své osobnosti mohou změnit a co naopak pouze pochopit a využívat. Kurz je naučí rozhodovat o změně aspektů osobnosti a řídit cíle a priority změny ve vztahu k životním rolím a situacím. Dále se účastníci naučí řídit změny i v kontextu plánování a řízení času – Time Managementu. V závěrečné části se kurz věnuje zvládání stresu.