K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Prezenční kurzy k sw ATTIS

Nařízení GDPR a jeho podpora v sw ATTIS

Odborný seminář věnovaný problematice nařízení GDPR a podpory naplnění požadavků nařízení v softwaru ATTIS.

Náplň semináře:

 • Blok věnovaný právním aspektům nařízení 
  Seznámení s obecným nařízením; Identifikace změn oproti stávající právní úpravě (zákon č. 101/2000 sb.); Vymezení právních důvodů opravňujících správce ke zpracování osobních údajů; Vymezení povinností správce a zpracovatele osobních údajů při zpracování osobních údajů; Povinnost jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů; Otázky a diskuze.
 • Blok věnovaný podpoře GDPR v sw ATTIS
  Představení GDPR funkcionalit v sw ATTIS; Vedení registru o zpracování osobních údajů ve struktuře požadované nařízením; Určení kdo, kde a s jakými osobními údaji pracuje; Vedení registru rizik spojených se zpracováním osobních údajů, provádění analýzy rizik a její využití pro posouzení vlivu na ochranu osobních údajů; Generování zpráv (informace pro subjekt údajů ohledně zpracování jeho osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů); Otázky a diskuze. 

        

Základní systémový kurz k sw ATTIS

Účastníci: vrcholoví a střední manažeři, personalisté, manažeři kvality

Kurz je určen pro manažery a další pracovníky, kteří budou využívat sw ATTIS nebo se podílet na jeho implementaci jako manažerského nástroje. Kurz vysvětluje celkový koncept manažerských sw nástrojů ATTIS pro podporu integrovaného systému řízení výkonnosti. Účastníci se seznámí se základy tvorby jednotlivých datových modelů – s využitím všech modulů ATTIS -  BPMMBO  a  MOT.

Pozornost bude věnována také možnostem manažerského využití dat, tedy práce s přehledy, tabulkami a sestavami. Účastníci se seznámí s elektronickou publikací dat (html výstupy) a budou interaktivně pracovat s sw ATTIS prostřednictvím webového rozhraní (osobní stránky zaměstnance, reporting, hodnocení výkonnosti, hodnocení kompetencí). 

  

Uživatelské prezenční školení modulů sw ATTIS

Účastníci: tvůrci a správci modelů - manažeři integrovaného systému řízení, manažeři kvality, personalisté, controlleři.

Kurz je zaměřen na hlubší proškolení klíčových uživatelů při práci s jednotlivými moduly sw ATTIS. Školení je organizováno po jednotlivých modulech.

Jedná se o čtyři samostatné jednodenní kurzy -BPM, MBO, MOT, ADMIN:
 
BPM - Procesní řízení společnosti (jednodenní)
 • organizační a procesní modelování, vytváření procesního modelu a jeho propojení s organizační strukturou
 • zakládání číselníků procesního a organizačního modelu
 • práce se zdroji a dokumenty v procesním modelu
 • publikování procesního a organizačního modelu v HTML formátu, v tenkém klientovi ATTIS a v sestavách ATTIS
 • práce s daty v rámci osobních stránek zaměstnance
 
MBO - Měření výkonnosti společnosti (jednodenní)
 • modelování strategických map, ukazatelů a KPI – včetně reporting
 • vytváření modelů řízení výkonnosti ve struktuře Balanced Scorecard
 • práce s ukazateli a metrikami na jednotlivých úrovních řízení
 • vytváření šablon modelů výkonosti pro jednotlivé role v organizaci
 • práce s metrikami a ukazateli ve vazbě na procesní model
 • příprava a správa reportingu
 
MOT - Hodnocení a motivace zaměstnanců (jednodenní)
 • tvorba kompetenčních modelů, tvorba karet zaměstnanců, hodnocení výkonnosti a hodnocení kompetencí
 • vytváření číselníků a šablon pro kompetenční modely
 • vytváření individuálních kompetenčních modelů v kartě zaměstnance
 • vytváření individuálních modelů výkonnosti v kartách zaměstnance
 • správa hodnocení výkonnosti a hodnocení kompetencí
 • hodnocení výkonnosti a hodnocení kompetencí v tenkém klientovi.
 
ADMIN - Správa aplikace (jednodenní)
 • administrace modelu, zálohování a obnovy dat, správa rolí a uživatelských účtů, práce s chaty, úkoly a nástěnkami, generátor sestav, práce se sestavami, exporty a importy dat
 • práce s databází – export, import, zálohování, vytvoření prázdné databáze, inicializace
 • uživatelská práva – export, import, nastavení, přiřazení uživatelskému účtu, správa navigace dle role
 • uživatelské účty – vytvoření, přiřazení uživateli, automatické přihlášení uživatele do tenkého klienta
 • uživatelská rozložení – práce s uživatelskými rozloženími, export, import, nastavení výchozích zobrazení pro aplikaci
 • práce s grafy – uložení
 • doplňková nastavení pro jednotlivé moduly
 • doplňková nastavení pro aplikaci – HTML modely, globální akce
 • automatické služby

 

Uživatelská školení k jednotlivým modulům sw ATTIS je možné absolvovat i formou webináře - online školení.

 

Kurz pro manažery kvality

Účastníci: manažeři kvality, manažeři integrovaných systémů řízení

Kurz se věnuje vysvětlení celkového konceptu sw ATTIS i jednotlivým modulům zejména s ohledem na vytváření a řízení QMS. Jedná se o uživatelský kurz k sw ATTIS zaměřený na optimalizaci systému řízení kvality dle podmínek inovované normy ISO 9001. Účastníci se naučí vytvářet procesně orientovanou řídící dokumentaci v souladu s požadavky jednotlivých standardů řízení (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,  ISO/TS 16949). Dále budou seznámeni s nástroji ATTIS podporujícími provádění interních auditů a sebehodnocení organizace dle standardů EFQM a CAF.  

Samostatná část kurzu je věnována přípravě na certifikaci dle příslušných standardů kvality.

 

Kurz kvalifikovaného uživatele

Účastníci: uživatelé sw ATTIS, kteří si chtějí prohloubit znalosti v používání modulů tohoto software.

Jedná se o certifikovaný kurz pro uživatele sw ATTIS. Cílem kurzu je, aby účastníci samostatně zvládli komplexní práci s nástroji ATTIS a stali se tak kvalifikovanými uživateli. Měli by být schopni zvládat nejen všechny běžné funkce v jednotlivých modulech, ale také provádět nastavování celého systému a pracovat se všemi datovými zdroji. Absolventi kurzu by měli být schopni poskytovat kolegům v organizaci účinnou uživatelskou podporu.

Kurz bude probíhat formou samostatného zpracování komplexního provozního modelu vlastní organizace nebo podle zadání připravené modelové předlohy. Odborné a metodické vedení budou poskytovat zkušení lektoři, kteří mají zkušenosti s aplikací nástrojů ATTIS v řadě firem a organizací.

Každý účastník, který úspěšně absolvuje školení k jednotlivým modulům (BPM, MBO, MOT) obdrží certifikát „kvalifikovaného uživatele“.